Ponudba storitev podjetja Kontrakto RDS d.o.o.:

svetovanje ob ustanovitvi podjetja, s.p.,… in priprava potrebne dokumentacije,

vodenje glavne knjige s saldakonti,

vodenje davčne knjige in obračun DDV,

obračun plač in kadrovska evidenca,

vodenje knjige osnovnih sredstev ter obračun amortizacije,

opravljanje plačilnega prometa za stranke podjetja,

izdelava medletnih bilanc,

izdelava zaključnih računov in davčnih obračunov,

računovodsko in davčno svetovanje,

poslovno in finančno svetovanje,

izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov.